Wydarzenie Eucharystyczne

KOMUNIKAT w sprawie Wydarzenia Eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię

Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

Kontynuuj Czytanie

Informacje dla pielgrzymów

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jacka

ul. Nadbrzeżna 3, 59-220 Legnica

Godziny otwarcia Sanktuarium

od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz. 19.00
w sobotę od godz. 8.15 do godz. 19.00
w niedzielę od godz. 7.00 do 19.00

W tym czasie zapraszamy do modlitwy i oddania Czci Relikwiom Ciała Pańskiego. Równocześnie prosimy, aby swoim zachowaniem pomóc wiernym w pobożnym przeżyciu pielgrzymki do naszego Sanktuarium.

Intencje modlitewne

Modlimy się za cały świat, za wszystkich ludzi. Ogarniamy sercem ich cierpienia, troski, radości i nadzieje. Lecz w sposób szczególny modlimy się za tych, którzy polecają nam swoje intencje prosząc o modlitwę wstawienniczą. Jeśli pilnie potrzebujesz modlitwy w jakiejś intencji, to możesz ją nam przesłać pisząc do nas:
Dziękuję! Twoja Intencja została otrzymana!
Błąd! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.

ofiary

Za ofiary serdecznie dziękujemy. Umożliwiają one nam godnie utrzymywać sanktuarium i szerzyć dobrą nowinę zmartwychwstania.

Konto bankowe

BZ WBK 30 1500 1504 1215 0005 0523 0000

Konto dla wpłat zagranicznych

IBAN: PL 30 1500 1504 1215 0005 0523 0000
BIC: KRDBPLPW